logo Kancelarii Notarialnej Katarzyna Trzop

Kancelaria Notarialna Katarzyna Trzop

ul. Stefana Żeromskiego nr 15/5, 58-160 Świebodzice,
tel.: + 48 577 488 880, e-mail: biuro@notariusz-swiebodzice.pl

O KANCELARII

Kancelarię Notarialną znajdującą się przy ul. Stefana Żeromskiego w Świebodzicach prowadzi notariusz Katarzyna Trzop.

Obsługę Kancelarii Notarialnej przy ul. Żeromskiego w Świebodzicach zapewnia notariusz Katarzyna Trzop oraz wykwalifikowany personel Kancelarii, na który składają się osoby kompetentne o dużej kulturze osobistej.

Celem notariusza Katarzyny Trzop i całego zespołu Kancelarii jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne. Zespół Kancelarii udzieli stronom niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących dokonywanej czynności, wyliczy koszty transakcji, jak również poda wykaz niezbędnych dokumentów. Zarówno notariusz, jak i pracownicy Kancelarii zapewnią każdemu klientowi rzetelną, fachową i profesjonalną obsługę raz indywidualne podejście do każdego klienta.

Katarzyna Trzop kieruje się w życiu prywatnym i zawodowym przede wszystkim uczciwością i rzetelnością. Jest to osoba optymistycznie nastawiona do życia, wytrwała i pracowita, co w dużej mierze przekłada się na sferę zawodową. Szczególnym szacunkiem obdarza osoby w podeszłym wieku, w stosunku do których zawsze podchodzi życzliwie i z dużą cierpliwością.

HISTORIA

Katarzyna Trzop w 2010 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim - Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii uzyskując tytuł Magistra Prawa. W 2018 roku po zdaniu w egzaminu notarialnego Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.04.2019 roku została powołana na notariusza.

Katarzyna Trzop oprócz niezbędnych kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu notariusza, posiada także kilkunastoletni staż pracy związany z tym zawodem.

Swoją historię z notariatem rozpoczęła w 2007 roku pracując w kancelarii notarialnej notariusza Barbary Winiarskiej w Brzegu na stanowisku pracownika administracyjnego do 2011 roku. Następnie w latach 2012-2014 pracując na samodzielnym stanowisku asystenta notarialnego w kancelarii notarialnej Łukasza Roczniaka w Wałbrzychu rozwijała swoje umiejętności związane z czynnościami notarialnymi, jak również z organizacją pracy administracyjnej w kancelarii oraz przeprowadzaniem szkoleń praktycznych aplikantów notarialnych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu na poprzednich stanowiskach w 2014 roku swoją wiedzą i doświadczeniem wspierała uruchomienie dwóch nowopowstałych kancelarii notarialnych - kancelarii notarialnej w Opolu prowadzonej przez notariusza Grzegorza Gębalę oraz kancelarii notarialnej notariusza Ewy Rudnickiej w Brzegu, w której to kancelarii pracowała prze kolejne lata aż do momentu powołania na stanowisko notariusza. W kancelarii notarialnej w Brzegu początkowo pracowała na stanowisku asystenta notarialnego, zaś przez ostatnie pół roku pełniła funkcję zastępcy notarialnego uprawnionego do samodzielnego dokonywania czynności notarialnych.